Aanpak

Voorafgaand aan een restauratie wordt er een optische waarneming gemaakt. De zichtbare schade, bijzonderheden en bijkomstigheden worden vastgelegd. Daarna wordt er in overleg gekeken naar de mogelijkheden tot een restauratie, hierbij spelen de nieuwe functie van de eventuele ruimte of de conditie van de objecten een grote rol. Met zoveel mogelijk informatie kan er een restauratieplan worden opgesteld. De historische informatie van zowel archiefmateriaal, bewoners, foto`s etc. kunnen van belang zijn. Ook een kleuren- en materialenonderzoek kan noodzakelijk zijn tot het uitvoeren van de restauratie.

Met al deze informatie gebundeld in een restauratieplan start de uitvoering.
De juiste materialen die aansluiten op de oorspronkelijke producten zorgen voor een goed, veilig en langdurig eindresultaat. Indien nodig worden kleuren met de hand gemengd. Het bladgoud kan worden vervangen of gereconstrueerd.

Corina beschikt over de juiste technieken, materiaalkennis, en passie voor historie. Deze componenten leiden in goede samenwerking met de klant tot een bevredigend eindresultaat.